ผลข้างเคียงของการปลูกถ่ายหัวใจ

การปลูกถ่ายหัวใจ เป็นเรื่องที่อันตรายและละเอียดอ่อน เป็นเรื่องที่ต้องอยู่ในการควบคุมและดูแลของแพทย์อย่างเคร่งครัด แต่การปลูกถ่ายหัวใจนั้นก็มีข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามอยู่มากมายเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของผู้ป่วย การปลูกถ่ายหัวใจจึงมีผลข้างเคียงอยู่ 2 ระยะ คือ

ระยะเฉียบพลัน เป็นระยะที่มีผลข้างเคียงในช่วง 3 เดือนแรกของการผ่าตัดการปลูกถ่ายหัวใจ อาจจะมีเลบือดออกเหมือนการผ่าตัดทั่วไป แผลที่ตัดนั้นต่อไม่ติด แผลเกิดการติดเชื้อ รวมไปถึงร่างกายปฏิเสธหัวใจใหม่ ซึ่งจะมีอาการไข้สูง หายใจเหนื่อยหอบ อ่อนเพลียมากจนเกินไป น้ำหนักตัวเพิ่มเพราะบวมน้ำ และปัสสาวะน้อย

ระยะยาว คือ ผลข้างเคียงหลังจากที่ผ่าตัดเกิน 3 เดือนขึ้นไป อาการส่วนใหญ่ที่พบคือ ร่างกายปฏิเสธหัวใจใหม่ ผลข้างเคียงจากยากดภูมิต้านทาน หรือการกลับมาเป็นโรคหัวใจใหม่ รวมไปถึงการเป็นโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น

ดังนั้นการปลูกถ่ายหัวใจเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยเองว่าจะเป็นแบบไหน หรือบางรายไม่เป็นผลข้างเคียงใดๆ เลยหลังการปลูกถ่ายหัวใจ หรือบางรายมีผลข้างเคียงอย่างหนักหรือเบาแตกต่างกันไป ควรดูแลตนเองตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดจะดีที่สุด